Kaebuste lahendamise kord

Altero OÜ eesmärk  on  pakkuda  kvaliteetset  krediidi vahendamise teenust. Juhul, kui Altero OÜ kasutaja on rahulolematu Meie teenuse või teeninduse osas, palume sellest koheselt teada anda.

Kaebuste menetlemisel  lähtume järgnevast:

1.Oma kaebust on võimalik esitada nii suuliselt, kirjalikult kui elektrooniliselt, vastavalt Altero OÜ kontaktides märgitud sidevahenditele.

2.Palume, et märgiksite oma kaebusesse ka oma ees ja perekonnanime, isikukoodi, kontaktaadressi, e-posti aadressi ning telefoni. Palume, et kirjeldaksite oma kaebuses rahulolematuse asjaolud võimalikult täpselt ning lisaksite asjakohased dokumendid või viited, millele oma pöördumises tuginete. Soovi korral võite lisada enda poolt eelistatud sidekanali, mille kaudu teiega hiljem saame ühendust võtta.

3.Lahendame kaebuse tavapäraselt 14 päeva jooksul. Altero võib lahenduse tähtaega pikendada juhul, kui kaebuse asjaolud on keerukad või lahenduseni jõudmine vajab lisaanalüüsi. Vastuse viibides teavitame teid sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, samuti pikenenud vastamise tähtajast.

4.Vastame kaebustele kas suuliselt, kirjalikult või elektrooniliselt. Juhul, kui olete kaebusesse märkinud enda poolt eelistatud suhtluskanali, edastame oma vastuse ja lahenduse teie poolt eelistatud suhtluskanali kaudu. Püüame anda enda vastuse ja selgitused võimalikult arusaadavana.

5. Altero eesmärk on lahendada tekkivad erimeelsused läbirääkimiste teel.

6.Juhul, kui läbirääkimised ei lahenda tekkinud erimeelsusi, on osapooltel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse, tarbijaõiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Kohtuvaidlus lahendatakse Altero OÜ asukohajärgses kohtus, so Harju maakohtus.

Finantsinspektsioon

Sakala  4,  15030  Tallinn,  www.fi.ee,  tel  6680500,  e-post:  [email protected]

Tarbijakaitseamet

Rahukohtu  2,  10130  Tallinn,  www.tarbijakaitseamet.ee,  tel 6201700,  e‐post: [email protected]

Tarbijal  on  õigus  pöörduda  ka  tarbijakaitseameti  juures  tegutseva  tarbijakaebuste  komisjoni poole http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/kaebuse‐esitamine

Andmekaitse  Inspektsioon

Väike‐Ameerika  19,  10129  Tallinn, www.aki.ee,  tel 6274135,  e‐post:  [email protected]

7.Soovime, et võtaksite meiega  ühendust juhul,  kui  teil tekib  küsimusi  seoses  käesoleva kaebuste lahendamise korraga, kaebusega, kaebuse menetlemisega või lahendatudkaebusega.