Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab neid põhimõtteid ja eeskirju, millest Altero OÜ (edaspidi Krediidivahendaja) lähtub Sinu ehk portaali kasutaja ja külastaja isikuandmete töötlemisel (st mistahes isikuandmetega tehtava toimingu sooritamisel, nt isikuandmete dokumenteerimisel või säilitamisel). Privaatsuspoliitika eesmärgiks on selgitada, milliseid isikuandmeid ja millistel eesmärkidel Krediidivahendaja kogub ja millised on Sinu õigused seoses nende isikuandmete töötlemisega Krediidivahendaja poolt.

Mõisted

Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:

Isikuandmed–isikuandmed käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on mistahes andmed, mis võimaldavad füüsilist isikut tuvastada, nt füüsilise isiku kontaktandmeid.

Kasutaja –Portaaliga liitunud kasutaja ning Portaali külastaja (füüsiline isik);

Kasutusleping – Kasutaja ja Krediidivahendaja vahel Kasutustingimuste Kasutaja poolt aktsepteerimisega sõlmitav leping, mille alusel saab Kasutaja kasutada Portaali ja mille alusel osutab Krediidivahendaja Kasutajale Portaali kaudu teenuseid.

Kasutustingimused – Krediidivahendaja Portaali kasutustingimused, mis kehtestavad Krediidivahendaja üldised tingimused Krediidilepingute sõlmimise vahendamisel www.altero.ee/terms

Krediidiandja – Krediidivahendajaga koostöölepingu sõlminud äriühing, kellel on õigus pakkuda tarbijakrediiti Eesti Vabariigis.—Krediidileping–Kasutaja ja Krediidiandja vahel Portaalis või Krediidiandja e-teenuste keskkonnas sõlmitav krediidileping;

Krediiditaotlus – Kasutaja avaldus koos kogu teabega (ja dokumentidega), mille Kasutaja on Krediidiandjale Portaali vahendusel esitanud Krediidilepingu sõlmimise pakkumise saamiseks.

Krediidivahendaja– Altero OÜ (vastutav ja kaasvastutav töötleja), kel on kehtiv Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusluba tarbijale krediidi vahendamiseks.

Portaal – Krediidivahendaja veebilehel www.altero.ee asuv ning Krediidivahendaja hallatav e-teenuste keskkond.

Isikuandmete töötlejad

Vastutav töötleja

Portaali vahendusel e-teenuste osutamiseks on Portaali kasutajate isikuandmete vastutavaks töötlejaks ja portaalihalduriks Altero OÜ ehk Krediidivahendaja(Aadress: Toompuiestee 35, Tallinn 10149; registrikood14188970) ning meiega saab ühendust võtta järgmiste infokanalite vahendusel:

e-posti teel: info@altero.ee

Krediidivahendaja on vastutavaks töötlejaks seoses kõikide isikuandmete töötlemise toimingute puhul, mis on seotud Portaali toimimisega ja Portaali vahendusel teenuse osutamisega. Samuti on Krediidivahendaja vastutavaks töötlejaks Krediidivahendaja teenusega seotud pakkumuste ja reklaami edastamisel ja uudiskirjade saatmisel Kasutajatele.

Kaasvastutavad töötlejad

Krediidivahendaja ja Krediidiandjad on Kasutaja isikuandmete kaasvastutavateks töötlejateks, kui isikuandmete töötlemine toimub krediidi andmise eesmärgil. See tähendab, et oleme kaasvastutavad töötlejad kui töötleme Sinu andmeid, et hinnata ja analüüsida Portaali vahendusel avaldusega Sinu poolt esitatud isikuandmeid, edastada Sulle Krediidiandjate pakkumised ja võimaldada Sul sõlmida Krediidiandjatega Krediidileping. Muuhulgas on Krediidivahendaja ja Krediidiandjad kokku leppinud järgnevas:

 • Krediidiandja määrab, millised isikuandmed peab Krediidivahendaja Portaali vahendusel Kasutajalt ehk krediidi taotlejalt koguma;
 • Krediidivahendaja kogub Kasutajalt Portaalis avalduse vahendusel Krediidiandjale vajalikud isikuandmed;
 • Krediidivahendaja edastab Kasutajale Krediidiandjate pakkumused ja võimaldab Krediidilepingu sõlmimist;
 • Krediidivahendaja teavitab Kasutajat tema isikuandmete töötlemisest krediidi andmise eesmärgil ning informeerib Kasutajat temaga koostöölepingu sõlminud Krediidiandjatest ja nende isikuandmete töötlemise põhimõtetest;
 • Krediidivahendaja ja Krediidiandjad tagavad, et Kasutajate isikuandmetele ei saaks ligi isikud, kellel puudub selleks vajadus, kasutades selleks vajalikke tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid;

Oma õiguste realiseerimiseks ja rakendamiseks võid pöördudanii Krediidivahendaja kui ka Krediidiandja poole. Krediidivahendajaga koostöölepingu sõlminud Krediidiandjate kontaktandmed ja privaatsuspõhimõtted leiad nende veebilehtedelt.

Nimi Töötlemise otstarve Aadress Telefon e-post
BBFinance OÜ krediidiandja Pronksi tn 19, Tallinn, 10124 6620502 [email protected]
Monefit Estonia OÜ krediidiandja Lõõtsa 5, Tallinn 11415 6888222  [email protected]
AB Kreditex AS krediidiandja Rävala pst 3, Tallinn, 10143 6280280 [email protected]
Ühisraha OÜ krediidiandja Rävala pst 3, Tallinn, 10143 6280280 [email protected]
IPF Digital Estonia OÜ krediidiandja Lõõtsa 5, Tallinn 11415 6143400  [email protected]
Placet Group OÜ krediidiandja F.R. Kreutzwaldi tn 4, 10120 Tallinn 6630119  [email protected]
TF Bank AB (PUBL.) Eesti Filiaal krediidiandja Vabaõhumuuseumi tee 1, 13521 Tallinn 8 803210  [email protected]
Luminor Bank AS krediidiandja Liivalaia 45, 10145 Tallinn 6283 300  [email protected]
 SVEA FINANCE AS krediidiandja Hallivanamehe 4, Tallinn 11317  6799 422  [email protected]
Hüpoteeklaen AS krediidiandja Rävala pst 2, Tallinn, 10145 1203 [email protected]
Finora Capital AS krediidiandja Tartu mnt 10, Tallinn, 10145 6581300 [email protected]
HOOVI Rental OÜ krediidiandja Laeva 2, A korpus, 2. korrus, 10151 Tallinn 37251919192 [email protected]
Holm Bank AS krediidiandja Posti 30, Haapsalu, 90504 6755055 [email protected]
AS Saare Kalur krediidiandja Rohu 5, Kuressaare, 93812 4533651 [email protected]
Primero Finance OÜ krediidiandja Pärnu mnt 148, Tallinn, 11317 6888200 [email protected]
Ferratum Bank PLC krediidiandja ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, Malta, GZR1027 37126314346  
Bondora Solutions OÜ krediidiandja A. H. Tammsaare tee 47 Tallinn Harjumaa 11316   https://support.bondora.ee
AB Fjord Bank krediidiandja Rinktinės str. 5, Vilnius, Lithuania   https://www.fjordbank.ee/privaatsus

 

Volitatud töötlejad

Teenuse osutamise käigus võib Krediidivahendaja töödeldaSinu isikuandmeid seoses kolmandate isikutega ning Sinu isikuandmeid nendele edastada. Isikuandmete „volitatud töötleja“ on füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organ, mis töötleb isikuandmeid haldaja (Krediidivahendaja) nimel. Krediidivahendaja volitatud töötlejate nimekiri on saadaval www.altero.ee/privacy-policy 

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Sinu isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline ning me teeme kõik endast oleneva, et Sinuisikuandmeid parimal moel kaitsta ning rakendada isikuandmete töötlemisel valdkonna parimaid praktikaid. Selleks töötleb Krediidivahendaja Sinu isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud põhimõtetele:

 • Läbipaistvus – Krediidivahendaja töötleb Sinu isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui meil on õigusaktide järgi lubatud Sinu isikuandmeid töödelda. Krediidivahendaja teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine oleks Sulle võimalikult läbipaistev ning arusaadav.

 • Eesmärgi piirang – Krediidivahendaja kogub Sinu isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Me ei töötle Sinu isikuandmeid hiljem viisil, mis oleks esialgsete töötlemiseesmärkide vastuolus, va juhul kui see põhineb seadusest tulenevatel õiguslikel alustel või Sinu loal.

 • Võimalikult väheste andmete kogumine – Krediidivahendaja annab endast parima tagamaks, et Krediidivahendaja poolt töödeldavad isikuandmed on andmete töötlemise eesmärkideks piisavad, asjakohased ja piiratud töötlemiseks vajalikuga.

 • Õigsus – Krediidivahendaja eesmärk on tagada, et Sinu isikuandmed on õiged ja vajadusel asjakohased. Teeme kõik, et ebaõiged isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata.

 • Säilitamise piirang – säilitame Sinu isikuandmeid kujul, mis võimaldab teid tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle isikuandmete töötlemise eesmärgi täitmiseks, milleks Sinu isikuandmeid koguti. Kui Sinu isikuandmeid enam vaja pole ning nende jätkuvaks töötlemiseks õiguslikku alustei eksisteeri, need anonümiseeritakse, kustutatakse või hävitatakse.
 • Usaldusväärsus – tagame, et Sinu isikuandmeid töödeldakse Krediidivahendaja poolt viisil, mis tagab Sinu isikuandmete asjakohase turvalisuse. Sealhulgas teeme kõik endast oleneva, et kaitsta Sinu isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

 • Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse – isikuandmete töötlemisel põhinevaid või isikuandmeid töötlevaid rakendusi, teenuseid ja tooteid välja töötades, valides ja kasutades arvestab Krediidivahendaja isikuandmete kaitse vajadusega.

Töödeldavate isikuandmete koosseis

Krediidivahendaja töötleb Kasutajate kohta järgmisi isikuandmeid:

 • isiklikud andmed(sh nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, perekonnaseis ja isikut tõendavate dokumentide andmed);

 • kontaktandmed (sh postiaadress, elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber);

 • andmed töökoha ja hariduse kohta(sh haridustase, õppeasutus, tööandja, ametikoht ja eriala);

 • andmed usaldusväärsuse ja krediidivõimelisuse kohta(sh andmed Kasutaja maksekäitumise ja kohustuste rikkumise kohta, kasutaja seosed teiste isikutega);

 • andmed Portaali teenuste tarbimise harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta;

 • andmed Krediidivahendaja korraldatud tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise kohta(nt andmed kogutud punktide ja võidetud auhindade kohta);

 • seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed;

 • IP-aadressi ja küpsiste abil kogutavad isikuandmed.

Andmete töötlemise eesmärgid

Krediidivahendaja töötleb andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kasutuslepingu lepingute sõlmimine, muutmine ja täitmine, sh Krediidivahendaja kohustuste täitmine;

 • Teenuste osutamine Krediidiandjale ja Kasutajale;

 • Kasutaja laenutaotluse menetlemine;

 • Vahendatavate laenulepingute sõlmimise ettevalmistamine;

 • Vahendatavate laenulepingutega seotud toimingud Krediidiandja poolt laenu andmiseks;

 • Kasutajaga suhtlemine;

 • Isikusamasuse tuvastamine Portaali teenuse kasutamiseks;

 • Finantsteenuste tutvustus Kasutajale, sh Krediidivahendaja partnerite pakkumiste info;

 • Krediidivahendaja IT-süsteemide ja -teenuste, toodete ja teenuste arendamine;

 • Statistilise ja finantsanalüüsi tegemine;

 • Muude seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Andmete töötlemise õiguslikud alused

 • Juriidiline kohustus

Krediidivahendaja töötleb Kasutajate isikuandmeid, et täita erinevatest õigusaktidest tulenevaid juriidilisi kohustusi (nt rahapesu ja terrorismi tõkestamist reguleeritavatest õigusaktidest tulenevad kohustused).

 • Leping

Krediidivahendaja töötleb Sinu isikuandmeid Portaali kasutamiseks sõlmitud Kasutuslepingu täitmiseks ning Portaalis sõlmitud lepingute täitmiseks, aga ka lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks.

 • Nõusolek

Reklaami ja pakkumiste saatmiseks töötleb Krediidivahendaja Sinu isikuandmeid nõusoleku alusel. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ning seda saab igal ajal tagasi võtta teavitades sellest Krediidivahendajat.

 • Õigustatud huvi

Krediidivahendaja võib Portaali kasutajate isikuandmeid töödelda õigustatud huvi alusel (näiteks andme-ja infoturbe tagamiseks, portaali teenuse arendamiseks, pettuste ennetamiseks), et tagada Portaali ja selle vahendusel toimiva e-teenuse turvalisus juhul, kui Kasutaja huvid ja õigused ei ole antud olukorras ülekaalukamad.

Kolmandatele isikutele isikuandmete väljastamise kord

Krediidivahendaja võib isikuandmeid väljastada järgmistel juhtudel:

 • Krediidivahendajaga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele;

 • Krediidiandjatele (ja teistele äripartneritele), kellega Kasutaja on sõlminud vastava lepingu;

 • Krediidivahendaja tegevusega seotud õigusnõustajatele;

 • Krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule;

 • Andmete volitatud töötlejatele.

Ettevõte ei avalda isikuandmeid ühelegi käesolevas punktis nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud, kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Andmete kogumine muudest allikatest Krediidiandjate poolt

Krediidivahendaja edastab kõik Portaali vahendusel taotluses esitatud andmed Krediidiandjatele Krediidiandjate poolt krediidi andmise eesmärgil, et võimaldada Kasutajal ja Krediidiandjal sõlmida Krediidileping. Kasutajale pakkumise tegemiseks ning Krediidilepingu sõlmimiseks võib Krediidiandja lisakstaotluses esitatud andmetele koguda andmeid teistest alljärgnevalt nimetatud allikatest. Seda tehakse vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamiseks, sh Kasutaja usaldusväärsuse ja krediidivõimelisuse hindamiseks ja isiku krediidiriski hindamiseks.

Sealhulgas võib Krediidiandja täiendavalt koguda andmeid järgmistest allikatest:

 • Kolmandad isikud (näiteks teised krediidi-ja finantseerimisasutused, krediidiandja või –vahendajaga samasse gruppi kuuluvad ettevõtted);

 • Krediidiandjale õiguspäraselt ligipääsetavad ning avalikud andmekogud ja registrid (sh rahvastikuregister, krediidi-ja maksehäireregistrid, pensioniregister (Eesti Väärtpaberikeskus), Maksu- ja Tolliamet, Äriregister, Kinnistusraamat, Ametlike Teadaannete veebiportaal, finantssanktsioonide nimekirjad jms);

 • Avalikud allikad (näiteks Interneti otsingumootorite otsingutulemused jms).

Eespool nimetatud allikatest töötleb Krediidiandja Kasutaja kohta muuhulgas järgimisi andmeid:

 • Andmed kasutaja majandusliku ja finantsolukorra kohta, nt vara, kohustused;

 • Andmeid kasutaja usaldusväärsuse ja krediidivõimelisuse kohta, nt andmed kasutaja maksekäitumise ja kohustuste rikkumise kohta;

 • Täpsemat teavet selle kohta, milliseid andmeid ja millistest allikatest Krediidiandjad koguvad, leiad Krediidiandjate veebilehtedel avaldatud privaatsuspõhimõtetest.

Portaali Kasutaja kui andmesubjekti õigused

 • Sul on igal ajal õigus saada teavetSinu isikuandmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta ning tutvuda Sinu kohta käivate andmetega. Selleks tuleb Sul esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud avaldus. Krediidivahendaja tuvastab isikusamasuse enne isikuandmete väljastamist, et välistada isikuandmete sattumine selleks mitteõigustatud isikute kätte.

 • Sul on õigus isikuandmete parandamisele. Kui leiate, et töötleme Sinu kohta ebaõigeid või mittetäielikke isikuandmeid, siis on Sul õigus nõuda nende andmete parandamist või täiendamist.

 • Kui meil ei ole Sinu isikuandmete kasutamiseks enam õiguslikku alust, siis on Sul õigus nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist.Samuti on Sul õigus esitada vastuväiteidSind puudutava isikuandmete töötlemise toimingute osas. Teatud juhtudel on Sul õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui oled esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

 • Sul on õigus küsida Krediidivahendajalt, millistele kolmandatele isikutele on Sinu isikuandmeid edastatud.

 • Sul on õigus vaadata andmeid volitatud töötlejate kohta Krediidivahendaja veebilehel (www.altero.ee).

 • Sul on õigus paluda Krediidivahendajal Sinu isikuandmed edastadaKrediidivahendajalt mõnele teisele isikuandmete haldajale, kui see on tehniliselt võimalik.

 • Juhul kui Sa kahtlustad, et Sinu isikuandmete töötlemisel ei ole järgitud õigusaktides toodud nõudeid, on Sul õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas kaebus riikliku järelevalve teostajale, milleks on Eestis Andmekaitse Inspektsioon (Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn).

 • Kui töötleme Sinu isikuandmeid nõusoleku alusel, on Sul igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta teavitades Krediidivahendajat, et Sa ei soovi saada personaalseid pakkumisi ega reklaame, oma andmete töötlemist tarbijaharjumuste uurimise ja/või otseturunduse eesmärgil ja/või oma andmete edastamist nimetatud eesmärgil kolmandale isikule.

Profileerimine

Profileerimine tähendab isikuandmete mistahes kujul automatiseeritud töötlemist, mis hõlmab isikuandmete kasutamist selleks, et hinnata andmesubjektiga seonduvaid teatud isiklikke aspekte. Krediidivahendaja võib profileerimist teostada veebilehe küpsiste abil näiteks selleks, et analüüsida veebilehe ja Portaali vahendusel e-teenuse kasutamist Kasutajate poolt turundus-ja müügieesmärkidel. Profileerimise tulemusel teeb Krediidivahendaja oma Kasutajatele teenuste pakkumisi või kuvab reklaame, mis Krediidivahendaja arvates võiks Kasutajale huvi pakkuda. Kasutaja võib igal ajal esitada profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitsejat vastavalt.

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Mis on küpsised?

Küpsised (ingl k cookies) on väikesemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehte külastades brauseri poolt Kasutaja arvutisse või seadmesse. Küpsised aitavad muuta veebiteenuse kasutamise lihtsamaks ja mugavamaks. Küpsiste abil on võimalik analüüsida veebilehe kasutatavust ning pakkuda Kasutajale paremat ja tema eelistusele vastavat teenust.

Küsime Kasutajalt nõusolekut selliste küpsiste kasutamiseks, mis ei ole hädavajalikud veebilehe kasutamiseks või toimimiseks.

Mis küpsiseid Portaal kasutab?

Küpsiseid on erinevaid liike ning üldiselt liigitatakse neid tulenevalt nende paigaldamise ajast (ajutised ehk sessiooniküpsised ning püsivad küpsised) ja kuuluvusest (autori ehk esimese osapoole küpsised ning kolmandate osapoolte küpsised).

Portaal kasutab Google Analytics teenuseid, mille abil kogutakse Portaalis järgmisi küpsiseid:

 • Esimese osapoole küpsised – küpsised, mis pärinevad Portaali veebilehelt. Nende abil salvestatakse teavet, mida saab taaskasutada järgmine kord kui kasutaja veebilehte külastab.

 • Kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel.

 • Esimese osapoole küpsised – küpsised, mis pärinevad Portaali veebilehelt. Nende abil salvestatakse teavet, mida saab taaskasutada järgmine kord kui kasutaja veebilehte külastab.

 • Kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel.

Kuidas küpsiseid blokeerida ja kustutada?

Kasutajal on võimalik blokeerida või kustutada salvestatud küpsised või võttatagasi nõusolek küpsiste salvestamiseks oma arvutisse või seadmesse. Sõltuvalt veebilehitsejast on alljärgnevalt lisatud viited, kuidas häälestada levinumaid veebilehitsejaid küpsiste ja turvaseadete osas:

Privaatsuspoliitika rakendamine

Võttes arvesse isikuandmete kaitse valdkonna arenguid ja isikuandmete kaitse kõrget taset tagavate tehnoloogiatega seotud paremate praktikate potentsiaalseid muudatusi ja uuendusi jätab Altero OÜ endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi.